Welzijnsvloer

Belangrijke kenmerken

  • Aslast 4 ton
  • Lengte van 2000 mm tot 4000 mm
  • Elementbreedte 1100 mm
  • Spleetbreedte 42 mm, andere breedtes mogelijk

Schonere kalveren en door verbeterde welzijn, snellere groei!

 

De Groene Vlag roostervloer is oorspronkelijk ontwikkeld voor vleesvee op roosters en wordt nu ruim 10  jaar toegepast in Ierland met positieve resultaten. In Nederland is deze vloer sinds 2007 in melkveestallen in gebruik. In 2011 is de vloer na onderzoek op de Waiboerhoeve op de RAV lijst geplaatst. (BWL2010.30 en 31) door de staatssecretaris Jan Atsma. De ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op versnelde afvoer van urine door de bolle rubber toplaag, waardoor er slechts weinig tot geen urine achterblijft en de omzetting van ureum naar ammoniak niet op de vloer plaatsvindt. Op dit moment wordt de vloer getest op comfort, gezondheid en emissie bij vleeskalveren door Wageningen Universiteit. Zie voor meer informatie: www.livestockresearch.wur.nl

Toepassing

In vleesveestallen.

Beloopbaarheid/ Stroefheid

De stroefheid van de vloeren wordt regelmatig gemeten door een externe partij, op aanvraag kunt u een meetrapport ontvangen.