Veeroosterplaten

Belangrijke kenmerken

  • Aslast van 4 ton
  • Sleufbreedte van 35 mm
  • Balkbreedte 122 mm nominaal
  • Stroef afgewerkt
  • Braamvrij
  • Elementbreedte van 1100 mm

Producttypering (algemene omschrijving)

Een roostervloer doet dienst als loop- en eetruimte voor vee boven een mestkelder. Mest, gier en dergelijke worden via sleufopeningen naar de daaronder gelegen ruimte afgevoerd. De roosters hebben een conisch profiel, zijn gewapend en stroef afgewerkt. Ze worden na productie zorgvuldig gecontroleerd en door een speciale nabewerking braamvrij gemaakt; hierdoor wordt klauwbeschadiging voorkomen.

Beloopbaarheid/ stroefheid

Op aanvraag verzorgen wij ook roosters met profiel. Dit anti-slip profiel bevindt zich in de breedterichting van het rooster. Hierdoor staan de koeien beter aan het voerhek en is er meer rust in de stal.

Toepassing

In melkveehouderij, vleesvee- en jongveestallen

Afmeting

Gewicht

Aslast

2000 x 1100 x 130/160 mm    475 kg 4 ton
2200 x 1100 x 130/160 mm    515 kg 4 ton
2300 x 1100 x 130/160 mm   560 kg 4 ton
2400 x 1100 x 130/160 mm   595 kg 4 ton
2500 x 1100 x 130/160 mm   605 kg 4 ton
2700 x 1100 x 130/160 mm   635 kg 4 ton
2750 x 1100 x 130/160 mm   655 kg 4 ton
3000 x 1100 x 130/160 mm   715 kg 4 ton
2600 x 1100 x 160/160 mm   761 kg 4 ton
3250 x 1100 x 160/160 mm  890 kg 4 ton
3500 x 1100 x 160/160 mm  970 kg 4 ton
3750 x 1100 x 160/160 mm 1100 kg 4 ton
4000 x 1100 x 160/160 mm 1170 kg 4 ton