Sleufvloer Klassiek

Belangrijke kenmerken

  • Aslast van 4 ton
  • Door prefab productie uitstekende maatvastheid
  • Betonsterkteklasse minimaal C 45/55
  • Lengte van 2 tot en met 4 meter
  • Geprofileerd met noppen
  • Goed beloopbaar
  • Breedte van 1100 mm
  • Sparingen voor rubber mogelijk
  • Diverse afstortroosters en oplossingen

Producttypering (algemene omschrijving)

In een roostervloerstal is de ammoniakemissie voor ongeveer de helft afkomstig vanaf de vloer en voor de andere helft vanuit de mestkelder. Reductie is mogelijk door het toepassen van dichte elementen zoals de Sleufvloer Klassiek in combinatie met een mestschuif. Het element bestaat uit een dicht- en vlak betonelement, uitgevoerd met sleuven evenwijdig aan de lengterichting van het looppad. De sleuven in het element hebben een onderlinge hartafstand van 160 mm, zijn 35 mm breed en 30 mm diep. De elementen worden op dezelfde wijze gelegd als de roostervloerelementen en maakt gebruik van dezelfde opleggingen. Doordat de urine niet wegloopt, ontstaat een spoelende werking en wordt ‘verfilming’ van de mest voorkomen. Deze vloeren zijn ook leverbaar met één of twee rubberen stroken, waardoor meer koecomfort gegarandeerd wordt.

Beloopbaarheid/ stroefheid

De stroefheid van onze vloeren wordt regelmatig gemeten door een externe keuringsinstantie, op aanvraag kunt u een meetrapport ontvangen.

Toepassing

In melkveehouderij en jongveestallen.

Emissiefactor

De emissie is vastgesteld op 11,8 kg/NH3 per dierplaats (BWL 2010.14.v4).

Afmetingen

Gewicht

Aslast

2000 x 1100 x 160 mm   816 kg  4 ton
2200 x 1100 x 160 mm   898 kg  4 ton
2500 x 1100 x 160 mm 1020 kg  4 ton
2750 x 1100 x 160 mm 1122  kg  4 ton
3000 x 1100 x 160 mm 1224 kg  4 ton
3250 x 1100 x 160 mm 1326 kg  4 ton
3500 x 1100 x 160 mm 1428 kg  4 ton
3750 x 1100 x 160 mm 1530 kg  4 ton
4000 x 1100 x 160 mm 1635 kg  4 ton