Sleufvloer Plus

Belangrijke kenmerken

  • Aslast van 4 ton
  • Lengte van 2 meter tot en met 4 meter
  • Geprofileerd
  • Vloeroppervlak onder afschot
  • Goed beloopbaar
  • Elementbreedte van 1080 mm

Producttypering (algemene omschrijving)

Ieder element bestaat uit een dicht betondeel, uitgevoerd met sparingen bestemd voor de geprofileerde elementen van duurzaam rubber.. Doordat de vloer gering op afschot ligt kan de urine snel worden opgevangen in de daarvoor bestemde urine goten. De vorm, in combinatie met de geprofileerde componenten, maakt het mogelijk mest te scheiden op de vloer zelf. Een werking die u al gewend was van onze klassieke sleufvloer. Door nu ook een gering afschot te creëren in ieder afzonderlijk element, is het mogelijk de mest nog sneller op de vloer te scheiden van de urine. Dit zorgt voor nog lagere ammoniak emissiegetallen.

Het frequent schuiven van een op maat geproduceerde schuif zorgt voor een droog en schoon oppervlak van uw stalvloer en voor blije koeien!