Renovatie Veeroosterplaten

Belangrijke kenmerken

  • Aslast van 4 ton
  • Sleufbreedte van 35 mm
  • Balkbreedte 122 mm nominaal
  • Stroef afgewerkt
  • Braamvrij
  • Elementbreedte van 1100 mm

Producttypering (algemene omschrijving)

Een roostervloer doet dienst als loop- en eetruimte voor vee boven een mestkelder. Mest, gier en dergelijke worden via sleufopeningen naar de daaronder gelegen ruimte afgevoerd. De roosters hebben een conisch profiel, zijn gewapend en stroef afgewerkt. Ze worden na productie zorgvuldig gecontroleerd en door een speciale nabewerking braamvrij gemaakt; hierdoor wordt klauwbeschadiging voorkomen. Deze roosters zijn 3 cm korter dan de normale roosters, wat het vervangen van roosters in

bestaande stallen vereenvoudigt

 

Beloopbaarheid/ stroefheid

Op aanvraag verzorgen wij ook roosters met profiel. Dit anti-slip profiel bevindt zich in de breedterichting van het rooster. Hierdoor staan de koeien beter aan het voerhek en is er meer rust in de stal.

Toepassing

In melkveehouderij, vleesvee- en jongveestallen

Afmeting Gewicht Aslast
1970 x 1100 x 130 mm    465 kg 4 ton
2170 x 1100 x 130 mm    505 kg 4 ton
2470 x 1100 x 130 mm   595 kg 4 ton
2720 x 1100 x 130 mm   645 kg 4 ton
2970 x 1100 x 130 mm   705 kg 4 ton