Jongveeroosterplaten

Belangrijke kenmerken

  • Aslast 4 ton
  • Sleufbreedte 30 mm
  • Stroef en braamvrij afgewerkt
  • Breedtes van 1000 mm en 1100 mm
  • Balkbreedte 125 mm

Producttypering (algemene omschrijving)

Een roostervloer doet dienst als loop- en eetruimte voor vee boven een mestkelder. Mest, gier en dergelijke worden via spleten naar de daaronder gelegen ruimte afgevoerd. De roosters hebben een conisch profiel, zijn gewapend en stroef afgewerkt. Ze worden na productie zorgvuldig gecontroleerd en door een speciale nabewerking braamvrij gemaakt; hierdoor wordt klauwbeschadiging voorkomen.

 Afmeting Gewicht Aslast
2000 x 1100 x 160 mm  544 kg  4 ton
2200 x 1100 x 160 mm  598 kg  4 ton
2300 x 1100 x 160 mm  625 kg  4 ton
2400 x 1100 x 160 mm  653 kg  4 ton
2500 x 1100 x 160 mm  680 kg  4 ton
2750 x  1100 x 160 mm  748 kg  4 ton
3000 x 1000 x 160 mm  816 kg  4 ton
3250 x 1000 x 160 mm  884 kg  4 ton
3500 x 1000 x 160 mm  952 kg  4 ton