Groenspoorplaten

Belangrijke kenmerken

  • Vormt onzichtbare stabiele rijbaan in het weiland
  • Door open constructie slechts ca. 190 kg per/m² druk op de ondergrond
  • Naast elkaar geven 2 platen de ideale breedte, 2,80 of 3,30 meter
  • Gunstige prijs vergeleken met andere verharding
  • Eenvoudig zelf te leggen en te verplaatsen
  • Zeer hoge betonkwaliteit
  • Met betonijzer gewapende platen

Omschrijving

De Groenspoorplaat wordt verwerkt in de breedterichting. Voor toepassing van de platen als spoor van 550 mm zijn ze niet geschikt! Voor situaties waarbij een kavelpad bereden gaat worden door wegverkeer is een speciale versterkte Groenspoorplaat van 1650 x 55 x 160 mm beschikbaar en op bestelling leverbaar. De uitvoering van deze bijzondere verhardingsplaten is optimaal afgestemd op het gebruik in het weiland. Door de gatenconstructie en profilering aan de onderzijde zijn de platen licht in gewicht en groeit het gras er doorheen en zijn ze na enige tijd praktisch onzichtbaar. Het land moet ter plaatse alleen worden gefreesd en geëgaliseerd. Door het profiel aan de onderzijde is zijdelings uitwijken vrijwel uitgesloten.

Twee formaten

Voor het normale gebruik van kavelpaden door vee, tractoren, mestverspreiders en opraap- wagens is er een plaat van 1400 x 550 x 160 mm. Twee van deze platen naast elkaar vormen een pad van 2800 mm breedte. De toelaatbare aslast voor landbouwverkeer – verdeeld over twee platen – is acht ton ofwel vier ton wieldruk. Voldoende voor bijna alle weideverkeer. De extra brede Groenspoorplaat  van 1650 x 550 x 160 mm is speciaal ontworpen voor situaties waarin een hogere belasting verwacht wordt, de ondergrond uitzonderlijk slecht is of een breder pad gewenst is. Een padbreedte van 3300 mm en een toelaatbare aslast tot 10 ton landbouwverkeer geven ook het zwaarste en breedst sporende verkeer ruim baan.

Leggen

Het leggen van Groenspoor®platen is een karwei dat gemakkelijk door twee man kan worden gedaan. De platen kunnen met behulp van een tractor met voor- of achter laadinrichting of kraan, met twee tegelijk worden gelegd.

De leg apparatuur die bij Den Boer beton besteld kan worden, bestaat uit een viertal metalen bussen die door stalen kettingen met uw kraan of andere hefinrichting verbonden worden. De bussen moeten zo diep mogelijk in de gaten worden gebracht; zie bijgaande tekening voor
de juiste verdeling. De platen kunnen daarna met twee tegelijk heel gemakkelijk worden opgetild en gelegd. Als de Groenspoor®platen niet meteen goed liggen, kunt u ze nog verschuiven door middel van een stevig stootijzer. U steekt dit in één van de gaten en wrikt door hefboombewegingen de plaat in de juiste positie. Daar waar de platen komen te liggen moet het weiland fijn gefreesd worden, daarna egaliseren, deze handeling blijven herhalen tot er een goede vlakke bedding ontstaat. Vervolgens de open structuur verdichten met grofzand.
Hierna de platen op de vlakke verdichte baan leggen. Als deze handeling verricht is de platen vanaf de bovenkant afvullen met grofzand, deze handeling blijven herhalen tot de platen helemaal tot aan de bovenzijde vol zitten, vervolgens graszaad in zaaien en dan kan het
pad in gebruik worden genomen. Het advies is om de bovenzijde van platen 5cm boven het maaiveld uit te laten steken.

LET OP! Voor het bijsturen van de platen nooit aan de
bussen of kettingen trekken! Dit kan tot gevolg hebben
dat de bussen uit de gaten schieten en de plaat op de
grond (of op uw voeten) valt.

 

Afmeting

Gewicht

Aslast

1400 x 550 x 160 165 kg   8 ton
1650 x 550 x 160 195 kg 10 ton