Groenloop vloersysteem

Belangrijke kenmerken

  • Aslast van 4 ton
  • Door prefab productie uitstekende maatvastheid
  • Betonsterkteklasse minimaal C 45/55
  • Lengte van 2 tot en met 4 meter
  • Geprofileerd
  • Goed beloopbaar
  • Breedte van 1100 mm
  • Sparingen voor rubber mogelijk
  • Diverse afstortroosters en oplossingen
  • Doorsteek met Groene Vlag roostervloer

Sleufvloer Klassiek combi met Groene Vlag roostervloer

Producttypering (algemene omschrijving)

Een melkveehouder die bouwt voor de toekomst, gaat voor een stal die aan alle eisen voldoet. Een stal met optimale inrichting voor efficiënt werken, maar zeker ook een stal waarin koeien zich goed voelen en prettig bewegen. Dat wil niet alleen de melkveehouder, dierenwelzijn heeft brede maatschappelijke aandacht. Dat geldt ook voor de uitstoot van ammoniak. Nieuwe stallen moeten voldoen aan de normen voor emissiearm bouwen.

Een stal met weinig ammoniakuitstoot is beter voor het milieu, maar ook gezonder voor koe en boer. Het Groenloop vloersysteem combineert beide voordelen in één systeem: emissiearm en diervriendelijk. Het Groenloop vloersysteem is als eerste in Nederland door het ministerie van Infrastructuur & Milieu officieel erkend als emissiearm. Dat betekent dat de RAV-waarde is gebaseerd op metingen in vier proefstallen. Deze metingen zijn uitgevoerd door Wageningen UR in de Vrijekeuzestal van Anton Stokman in Koudum en die van zijn collega-melkveehouders Zonderland, Mensonides en Van der Streek. Met een officiële RAV-waarde (BWL 2013.03.v1) van 11,0 kg ammoniak per dierplaats per jaar bij permanent opstallen en beweiden.

Beloopbaarheid/ stroefheid

De stroefheid van onze vloeren wordt regelmatig gemeten door een externe keuringsinstantie, op aanvraag zenden wij u graag het meetrapport.

Toepassing

In melkveehouderij en jongveestallen

Emissiefactor

De emissie van deze vloer is momenteel vastgesteld op 11,0 kg/NH3 per dierplaats (BWL 2013.03.V1).

 

Afmetingen

Gewicht

Aslast

2000 x 1100 x 160 mm   816 kg  4 ton
2200 x 1100 x 160 mm   898 kg  4 ton
2500 x 1100 x 160 mm 1020 kg  4 ton
2750 x 1100 x 160 mm 1122  kg  4 ton
3000 x 1100 x 160 mm 1224 kg  4 ton
3250 x 1100 x 160 mm 1326 kg  4 ton
3500 x 1100 x 160 mm 1428 kg  4 ton
3750 x 1100 x 160mm 1530 kg  4 ton
4000 x 1100 x 160mm 1635 kg  4 ton