aa

 

Kwaliteit, innovatie en duurzaamheid

Den Boer Beton is een flexibele en marktgerichte organisatie en decennia lang een begrip onder professionals in de agrarische sector. Kwaliteit, innovatie én duurzaamheid staan bij Den Boer Beton centraal. Wij laten ons inspireren door de wensen van onze klanten – of het nu gaat om wanden, verhardingsplaten, sleufsilo’s of complete stalvloersystemen.

Door het leveren van breed pakket innovatieve en duurzame betonproducten voor de agrarische sector, werkt Den Boer Beton samen met boeren aan een gezonde en duurzame leefomgeving voor livestock. Den Boer Beton kiest ervoor deze producten te produceren met respect voor mens, aarde en milieu.

 


Emissie-arme vloeren

Samen met onze partners hebben wij twee emissie-arme topsystemen ontwikkeld: de geprofileerde sleufvloer en de Groene Vlag Plus roostervloer.
-

Meer

Sleufsilo’s

De laatste jaren is er meer en meer vraag naar sleufsilowanden die gebruiksklaar kunnen worden geplaatst. Den Boer Beton levert nu sleufilo-elementen in hoogten van 100 tot 300 cm die eenvoudig en snel geplaatst kunnen worden.

Meer

Stalelementen

Voor een efficiënte en comfortabele huisvesting van de veestapel is een moderne, prefab stalvloer onontbeerlijk. Het leveringsprogramma van Den Boer Beton omvat een aantal complete vloersystemen voor rundveestallen.

Meer

Verharding

De behoefte aan functionele verharding in het agrarisch bedrijf groeit de laatste jaren sterk. Daar zijn goede redenen voor.

 

Meer